„Na drodze życia spotykamy samych siebie ukrytych pod tysiącem przebrań”

Carl Gustav Jung