Sandplay Therapy

Od 2012 roku w ramach praktyki klinicznej stosuję Sandplay Therapy (Terapię w Piaskownicy). Od 2013 roku jestem certyfikowaną terapeutką tej metody (Certyfikaty DGST i ISST) oraz członkinią International Society for Sandplay Therapy. Prowadzę psychoterapię werbalną z możliwością pracy techniką Sandplay, z której pacjenci – zarówno osoby dorosłe jak i w szczególności dzieci – chętnie korzystają.

Co to jest Sandplay? Co się kryje pod nazwą Terapia w Piaskownicy?

Sandplay Therapy (w języku polskim: Terapia w Piaskownicy) jest uznaną techniką psychoterapii analitycznej wykorzystującą proces twórczy i umożliwiającą pracę pacjenta z materiałem nieświadomym. W Polsce dotąd prawie nieznana powoli zyskuje coraz większe grono zwolenników. W swobodnej quasi zabawie, w ramach psychoterapeutycznej sesji pacjent ma możliwość tworzenia miniaturowego świata, który odpowiada jego wewnętrznemu samopoczuciu – tak dociera do swoich emocji, potrzeb, nieświadomości i daje im rzeczywisty i namacalny wymiar. Aktywność ta odbywa się przy współobecności dialogu terapeutycznego. Świat powstaje w ograniczonej przestrzeni drewnianego pojemnika. Do dyspozycji tworzącego jest piasek, woda i zestaw miniaturowych figur – wszystkie te elementy są przez tworzącego w sposób dowolny komponowane.

Kto wybiera ten rodzaj psychoterapii?

Terapia w Piaskownicy jest techniką szczególnie lubianą przez dzieci. Zabawa jest bliższa ich naturalnym potrzebom aniżeli sama rozmowa z terapeutą. Dzieci korzystają z psychoterapii prowadzonej tą metodą zarówno w problemach emocjonalnych (rodzinnych, rówieśniczych, cierpiąc z powodu lęków i depresji) jaki zdrowotnych (kiedy choruje ich ciało lub rozwój nie przebiega harmonijnie).

W swobodnej, kreatywnej zabawie dziecko chętniej dzieli się swoimi przeżyciami. Opowiada o swoich trudnościach za pomocą symboli. To, co się dzieje w tym procesie ma charakter bardzo osobisty, symboliczny i znaczący. Walka pomiędzy smokiem i rycerzami może wyrażać wewnętrzną, dziecięcą konfliktowość. A most, który w końcu udaje się po wielu przeciwnościach zbudować może połączyć dwa odrębne światy osób, które wcześniej dziecko przeżywało jako skłócone. W budowanych przez dziecko światach zachodzą przemiany a wraz z nimi zmienia się także dziecko i jego postrzeganie świata. W tego typu nieświadomej pracy dziecko z pomocą terapeuty ale także przede wszystkim samodzielnie wypracowuje rozwiązania własnych wewnętrznych konfliktów. Rozwija się wtedy zgodnie ze swoim potencjałem.

Dorośli także chętnie oddają się procesowi twórczemu Sandplay, tak w końcu podobnemu do marzenia sennego i aktywnej wyobraźni. W tworzonych światach odnajdują ukryte osobiste znaczenia, zapomniane marzenia i potrzeby. Fantazjowanie i swobodne tworzenie w skrzynce z piaskiem (do którego na szczęście nie potrzeba posiadać specjalnych manualnych talentów) rozluźnia neurotyczne obrony i dopuszcza te treści, które zazwyczaj przesłaniają słowa i lęk. Obraz mówi więcej niż tysiąc słów. To dialog prowadzony w ciszy, który daje możliwość nawiązania karmiącego kontaktu z samym sobą i podążania za swoimi potrzebami.

Literatura opisuje jakim osobom Terapia w Piaskownicy może przynieść szczególną korzyść. Z tego rodzaju pracy kreatywnej w moim gabinecie psychoterapeutycznym korzystają szczególnie osoby, które mają trudności z dotarciem werbalnym do źródeł swoich problemów (mają trudność w werbalizacji), a także takie które cierpią na zaburzenia psychosomatyczne, pourazowe (Zespół Stresu Pourazowego PTSD), adaptacyjne lub są w procesie radzenia sobie ze stratą lub kryzysem osobistym. Pracuję metodą Sandplay w gabinecie psychologicznym Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie oraz w Stowarzyszeniu „Pracownia Psychoedukacji”. Prowadzę także seminaria ilustrujące pracę terapeutyczną w zastosowaniem Sandplay w ramach Centrum Sandplay.

Osobom zainteresowanym obszerniejszą wiedzą na temat Terapii w Piaskownicy (Sandplay Therapy) polecam następujące odniesienia: