Na XXII Międzynarodowym Kongresie Psychologii Analitycznej w Buenos Aires podzieliliśmy się symboliką „pandemicznych marzeń sennych” Polaków.

Pełna wrażeń wracam z XXII International Congress for Analytical Psychology w Buenos Aires. To bogate merytorycznie wydarzenie odbywa się co trzy lata w jednym ze światowych miast gromadząc społeczność analityczną na co dzień pracującą w rozmaitych zakątkach naszego globu. W 2022 roku uczestnicy Kongresu mogli wziąć udział nie tylko w stacjonarnej formie – podróżując do Ameryki Południowej, do argentyńskiej stolicy tanga – Buenos Aires – lecz także pozostając w swoich domowych pieleszach – zdalnie.

Na obszerniejszą relację z Kongresu The International Association for Analytical Psychology IAAP w Buenos Aires chciałabym poświęcić co najmniej kilka wpisów – tak różnorodnym i bogatym pod względem treści i wymiany myśli był to czas. W ramach Kongresu który trwał prawie tydzień odbyło się kilkadziesiąt interesujących wykładów, seminariów i spotkań zogniskowanych wokół tematyki psychologii głębi w kontekście problematyki współczesnego świata. Miałam też zaszczyt brać udział w zaprezentowanych w Buenos Aires owocach wspólnej pracy polskich analityków jungowskich – z Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej – Łukasza Müldner- Nieckowskiego (IM), Katarzyny Kwaśny- Czehak (PTPJ), Moniki Srebro (PTPJ) & Marty Szczukiewicz – analizie i opracowaniu znaczeniowym symboliki snów pandemicznym Polaków w wystąpieniu zatytułowanym Flooded by the collective. Dreams in the time of pandemic. „Epidemia COVID-19 była zjawiskiem globalnym, jakiego nie doświadczaliśmy w Europie od pokoleń na tak ogromną skalę. W Polsce pojawiła się w lutym/marcu 2020 i wiązała się z lock-downem, który zamknął większość ludzi w domach. To kolektywne doświadczenie wiązało się z tym, że jako psychoterapeuci byliśmy w nim zanurzeni, musieliśmy w większości przejść na pracę zdalną, ale też próbowaliśmy znaleźć oparcie w własnej nieświadomości. Z pragnienia zrozumienia doświadczenia indywidualnego i kolektywnego pojawił się pomysł „Skrzynki Snów” w której indywidualne sny mogły połączyć się w obraz psychiki kolektywnej. Zaprosiliśmy do jej współtworzenia osoby, które obserwowały nasze profile na mediach społecznościowych.

Zależało nam, żeby projekt pełnił dla jego uczestników funkcję pomieszczającą. Uczestnicy mogli w nim opisywać swoje sny, niekiedy bardzo poruszające i dramatyczne. Wiedzieli, że symbolicznie przekazane przez nich treści nie będą tam osamotnione, gdyż będą mieć towarzystwo innych snów i innych śniących. Ponadto z tymi treściami spotykał się zespół a analityków jungowskich związany z projektem, jako odbiorca zainteresowany tym materiałem, przyjmujący zawarte w nim znaczenie i ładunek emocjonalny.” (fragmenty wystąpienia)

Efekty tego projektu przedstawione zostały w wystąpieniu naszego zespołu.