„Prehabilitacja” – innowacja w psychoonkologii – opracowujemy specjalistyczny, innowacyjny program WSPARCIA „PSYCHOPREHBILITACYJNEGO” dla pacjentów chorujących onkologicznie.

W mojej pracy psychoterapeutycznej za szczególnie istotny i cenny dla mnie obszar uznaję psychoonkologię czyli wsparcie psychologiczne dla osób chorujących onkologicznie. Takim obszarem zajmuję się od lat wraz z Zespołem Psycholożek na oddziałach onkologicznych i chirurgicznych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.

Diagnoza choroby nowotworowej jest wydarzeniem, które rodzi wiele emocji i stawia wiele pytań… Towarzyszę w tym procesie pacjentom. Wspieram osoby, które otrzymują diagnozę choroby onkologicznej, tak aby ich psychika zmobilizowała się do walki z chorobą. Pytania te, choć nie łatwe, często pojawiają się w umyśle pacjenta, a odpowiedzi na nie przychodzą z czasem. Leczenie wymaga cierpliwości, ale jest drogą w której staram się jako psychoterapeutka towarzyszyć tak, aby każda osoba miała poczucie wsparcia i zmobilizowała wszystkie swoje psychiczne zasoby do wyzdrowienia. Towarzyszę osobom chorującym onkologicznie oraz ich rodzinom przez cały okres leczenia chemioterapeutycznego i chirurgicznego, a także wzmacniam naturalne katalizatory samoleczenia, które drzemią w psychice każdego z nas tak, aby zwiększyć szanse na wyzdrowienie. Choroba onkologiczna jest trudnością. Bliskie jest mi jednak myślenie, że może być też katalizatorem rozwoju. Może być wyzwaniem które zaowocuje pozytywnie na przyszłość. Choroba onkologiczna może być nauczycielem życia. Tego uczą mnie moim pacjenci i takie jest doświadczenie wielu z nich.

Psychoonkologia to dziedzina psychologii, która bardzo intensywnie rozwija się w ostatnich kilkunastu latach w Polsce. Mam przyjemność być częścią tego rozwoju. Razem ze specjalistami z dziedziny chirurgii, dietetyki i fizjoterapii poszerzamy terytorium wsparcia, jakie może być oferowane pacjentom. Tym obszarem jest PREHABILITACJA. Nowa dziedzina onkologii, w której dokonuje się unikatowa współpraca psychoonkologów, chirurgów, dietetyków i fizjoterapeutów, którzy już na początku leczenia mają pomóc pacjentowi przygotować się do niego.

Prehabilitacja to nowy obszar onkologii. Mam zaszczyt brać udział w jego tworzeniu. W Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie opracowujemy wraz z Zespołem Psycholożek pierwszy całościowy, specjalistyczny, innowacyjny “program wsparcia psychoprehabilitacyjnego”. Program będzie ukierunkowany na wzmocnienie u pacjentów strategii radzenia sobie ze stresem związanym z leczeniem onkologicznym oraz na redukcję szkód psychicznych spowodowaną długotrwałą, przewlekłą chorobą. Oddziaływanie psychoonkologiczne i interwencje zawarte w naszym innowacyjnym programie będą wpływały mobilizująco na układ immunologiczny pacjentów SPWSZ tak, aby ich psychika wzmacniała ciało w procesie leczenia psychoonkologicznego.