Na XXII Międzynarodowym Kongresie Psychologii Analitycznej w Buenos Aires podzieliliśmy się symboliką „pandemicznych marzeń sennych” Polaków.

Pełna wrażeń wracam z XXII International Congress for Analytical Psychology w Buenos Aires. To bogate merytorycznie wydarzenie odbywa się co trzy lata w jednym ze światowych miast gromadząc społeczność analityczną na co dzień pracującą w rozmaitych zakątkach naszego globu. W 2022 roku uczestnicy Kongresu mogli wziąć udział nie tylko w stacjonarnej formie – podróżując do Ameryki Południowej, do argentyńskiej stolicy tanga – Buenos Aires – lecz także pozostając w swoich domowych pieleszach – zdalnie.

Na obszerniejszą relację z Kongresu The International Association for Analytical Psychology IAAP w Buenos Aires chciałabym poświęcić co najmniej kilka wpisów – tak różnorodnym i bogatym pod względem treści i wymiany myśli był to czas. W ramach Kongresu który trwał prawie tydzień odbyło się kilkadziesiąt interesujących wykładów, seminariów i spotkań zogniskowanych wokół tematyki psychologii głębi w kontekście problematyki współczesnego świata. Miałam też zaszczyt brać udział w zaprezentowanych w Buenos Aires owocach wspólnej pracy polskich analityków jungowskich – z Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej – Łukasza Müldner- Nieckowskiego (IM), Katarzyny Kwaśny- Czehak (PTPJ), Moniki Srebro (PTPJ) & Marty Szczukiewicz – analizie i opracowaniu znaczeniowym symboliki snów pandemicznym Polaków w wystąpieniu zatytułowanym Flooded by the collective. Dreams in the time of pandemic. „Epidemia COVID-19 była zjawiskiem globalnym, jakiego nie doświadczaliśmy w Europie od pokoleń na tak ogromną skalę. W Polsce pojawiła się w lutym/marcu 2020 i wiązała się z lock-downem, który zamknął większość ludzi w domach. To kolektywne doświadczenie wiązało się z tym, że jako psychoterapeuci byliśmy w nim zanurzeni, musieliśmy w większości przejść na pracę zdalną, ale też próbowaliśmy znaleźć oparcie w własnej nieświadomości. Z pragnienia zrozumienia doświadczenia indywidualnego i kolektywnego pojawił się pomysł „Skrzynki Snów” w której indywidualne sny mogły połączyć się w obraz psychiki kolektywnej. Zaprosiliśmy do jej współtworzenia osoby, które obserwowały nasze profile na mediach społecznościowych.

Zależało nam, żeby projekt pełnił dla jego uczestników funkcję pomieszczającą. Uczestnicy mogli w nim opisywać swoje sny, niekiedy bardzo poruszające i dramatyczne. Wiedzieli, że symbolicznie przekazane przez nich treści nie będą tam osamotnione, gdyż będą mieć towarzystwo innych snów i innych śniących. Ponadto z tymi treściami spotykał się zespół a analityków jungowskich związany z projektem, jako odbiorca zainteresowany tym materiałem, przyjmujący zawarte w nim znaczenie i ładunek emocjonalny.” (fragmenty wystąpienia)

Efekty tego projektu przedstawione zostały w wystąpieniu naszego zespołu.

Zaproszenie do udziału w projekcie badawczym – Skrzynka snów – Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej

Skrzynka Snów / Mailbox for Dreams – Research Project

Projekt badawczy – Skrzynka Snów

Dream Analysis Research Project – Mailbox for Dreams

***Scroll down for the English version***

Sen jest niezwykle cennym nośnikiem informacji. W pracy analitycznej pozwala nam docierać do rozumienia treści psychicznych przez zawartą w nim symbolikę. Z badań prowadzonych od dziesięcioleci wynika, że zawartość snu ma nie tylko znaczenie indywidualne, ale również kolektywne.
Aktualnie przeżywamy kryzys o charakterze globalnym wywołujący na planie społecznym silny niepokój. Naszym celem jest rozpoznanie jak tego rodzaju procesy odbijają się w treści marzeń sennych oraz jak nasze umysły radzą sobie z tak mocnymi zjawiskami kolektywnymi.
Udział w badaniu jest całkowicie anonimowy, nie zbieramy danych osobowych ani adresów e-mail. Treści które Państwo nam przekażecie zostaną użyte wyłącznie do celów naukowych, a wyniki analizy zostaną opublikowane na stronie Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej, gdzie będą dostępne bezpłatnie.
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jedna osoba może wypełnić go dowolną liczbę razy.

formularz

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeitfyh2C4lCfiawfi6kss5faaEXbXkqOFPpY04UaqhkB90OA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Zespół projektu:

Katarzyna Kwaśny-Czehak
Agnieszka Laskowska – Ziemian
Agata Giza – Zwierzchowska
Łukasz Müldner-Nieckowski
Katarzyna Włoch – Hyla
Monika Srebro
Marta Szczukiewicz

***English version***

Mailbox for Dreams

Dream analysis research project – an invitation to participate.
We would like to invite you to participate in the dream analysis research project carried out by Jungian psychotherapists, members of the Polish Association for Jungian Analysis, who explore the meaning of dreams in the collective space.
A dream is an invaluable carrier of information. Through its symbolic meaning it helps us reach the understanding of psychic content in analytical work. Dream research has been carried out for decades and it shows us that dream content bears not only individual, but also collective meaning.
At the moment we are experiencing a global crisis which triggers a lot of social anxiety. Our aim is to recognize the reflection of such processes in the content of dreams and observe how our minds deal with powerful collective phenomena.
Participation in our research project is anonymous – we are not collecting personal data or e-mail addresses. The dream content that you submit to us will be used for academic research purposes only. The findings of the study will be made available on the website of the Polish Association for Jungian Analysis free of charge.
Please, fill in the form in the link below. You can complete the form any number of times, sending any number of dreams to us.

form

https://docs.google.com/forms/d/1c–gw8e0-aV9A-8Ot5ERUOTjW4cxo3-2LFv1OGDTS5w/viewform?ts=5e6e40fc&fbclid=IwAR0DN9QBp8Vz-ncdvCJg4Q3_E0XGMpVHxv1emtzD2cmp5K2QzF-HF5CAo4s&edit_requested=true

Project Team:
Katarzyna Kwaśny-Czehak
Agnieszka Laskowska – Ziemian
Agata Giza – Zwierzchowska
Łukasz Müldner-Nieckowski
Katarzyna Włoch – Hyla
Monika Srebro
Marta Szczukiewicz