Publikacje


 Publikuję artykuły naukowe z zakresu psychoterapii i psychologii a także jako wykładowca prowadzę szkolenia i wykłady. Większość dostępna do w ramach platformy Researchgate. Zapraszam osoby zainteresowane do lektury.

1. „Psychosocial consequences of medical staff occupational exposures“, W: HIV & AIDS REVIEW., Vol.3, No. 1, 2004, s. 36-39. (artykuł w języku angielskim)

2. „Wybrane problemy psychologiczne osób zakażonych wirusem HCV“, W: Postępy Nauk Medycznych, Tom XVII, nr 3, 2004, s. 26-30. (artykuł)

3. „Wściekłość w ramionach“ , W: Dialogi, nr 9(76), 2003, s.41. (artykuł)

4. „Acceptance of chronic disease and mental adjustment of subjects living with HIV and patients with AIDS“, W: HIV& AIDS REVIEW, Vol 4, March 2005, s. 7-13; (artykuł w języku angielskim)

5. „Psychological distress and its consequances in HCV infected subjects based on case report“, W: Experimental & Clinical Hepatology, Vol 1, March 2005, s. 21-25;
(artykuł w języku angielskim)

6. „Implications of sexual abuse and risk of HIV infection“, A.Giza-Zwierzchowska, M. Leszczyszyn-Pynka, W: HIV & AIDS REVIEW, Vol 4, May 2005, s. 36-40;
(artykuł w języku angielskim; współautorstwo)

7. „Jak pomagać skuteczniej – psychologiczne aspekty pracy socjalnej“, A. Giza-Zwierzchowska, M. Symonowicz, E.Moroz, 2007, SWIP, s.7-84. (książka)

8. „Wprowadzenie do Sandplay Therapy – Terapia w Piaskownicy“, Linde von Keyserkingk, Agata Giza-Zwierzchowska, 2013, Pracownia Psychoedukacji  (książka)

9. “Sandplay Therapy – Nowa metoda w leczeniu zaburzeń pourazowych w Polsce” , “Niebieska Linia 2/97/2015, s.17 (artykuł)

10. „Sandplay Therapy – Terapia w piaskownicy. Analityczna metoda diagnozy i terapii traumy.“, W: Dziecko krzywdzone. Oblicza przemocy i pomoc ofiarom., pod red. Iwony Korpaczewskiej, 2014, Szczecin,   Wyd. Collegium Balticum, (książka, praca zbiorowa)

11. „Pytajek i psychoterapia. Bajka terapeutyczna.“ Wydawnictwo Pracownia Psychoedukacji, 2014 Szczecin (książka)

12. “Sandplay Therapy – Terapia w Piaskownicy – Analityczna metoda diagnozy, psychoterapii i wsparcia dziecka chorego somatycznie”, W:  “Małe dziecko – poznanie w zabawie.”, praca zbiorowa pod red. Radosława Piotrowicza, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2018 (książka, praca zbiorowa)

13. “Trickster na kozetce”, Czasopismo Niebieska Linia 5/118/2018 (artykuł)

14. „Traumy które dziedziczymy po przodkach” Czasopismo Świat Problemów 7/8.2021 (artykuł TUTAJ JEST )

15. „Syndrom dziecka zastępczego” Czasopismo Niebieska Linia 6/137/2021 (artykuł znajduje się TUTAJ)

Zapraszam także do zapoznania sie z tematycznymi publikacjami mojego autorstwa: