O mnie

dr n. med.  Agata Giza-Zwierzchowska

Pomocą psychologiczną i psychoterapią zajmuję się od 2005 roku. Jestem z wykształcenia psychologiem,  psychoterapeutką i psychotraumatologiem. Ukończyłam:

Na ścieżce psychoterapeutycznej odbyłam wiele istotnych szkoleń w ramach których uczyłam się różnorodnego – zarówno krótkoterminowego,  jak i pogłębionego, specjalistycznego podejścia do pracy z pacjentem. W 2013 roku ukończyłam 3 – letnie szkolenie Sandplay Therapy (Terapii w Piaskownicy) i otrzymałam certyfikat Deutsche Gesellschaft fur Sandspiel Therapie (DGST), i nastepnie zostałam  certyfikowaną członkinią International Society for Sandplay Therapy .  W lutym 2019 roku otrzymałam także Międzynarodowy Certyfikat Psychoterapeuty wydawany przez European Association for Psychotherapy (EAP) i Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych i dzieci. Pomagam dorosłym w takich problemach jak zaburzenia depresyjne, psychosomatyczne i lękowe, kryzysy osobiste, oraz zaburzenia pourazowe i stresopochodne. Wspieram kobiety oczekujące dziecka oraz starające się o ciążę i mężczyzn, którzy doświadczają kryzysu osobistego lub zawodowego.

Prowadzę ponadto psychoterapię dzieci i młodzieży, które przejawiają trudności emocjonalne i są w kryzysie. Pomagam w rozwoju dzieciom, u których pojawiają się wewnętrzne bariery, które sprawiają że dziecko rozwija się nieharmonijnie. Staje się nadmiernie intelektualne, unika kontaktów z otoczeniem, milczy (mutyzm wybiórczy) lub ma trudności emocjonalne, w sytuacjach społecznych.

Praca psychoterapeutyczna w moim rozumieniu wiąże się ze szczególną świadomością odpowiedzialności w relacji z osobami, z którymi pracuję. Dlatego też nadal kształcę się w psychoterapii, która jest moją pracą i pasją oraz  dbam o własny rozwój osobisty. Od lat  rozwijam swoją wiedzę i umiejętności w psychoanalizie jungowskiej i psychologii analitycznej.  Poddaję swoją pracę regularnej superwizji.

Prowadzę także działalność dydaktyczną. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W latach 2014-2019 piastowałam funkcję Przewodniczącej Oddziału Szczecin Polskiego Towarzystwa PsychologicznegoPublikuję artykuły naukowe z zakresu psychoterapii i psychologii a także jako wykładowca prowadzę szkolenia i wykłady.

Tutaj więcej o moich aktualnych aktywnościach zawodowych i przyszłych wydarzeniach oraz link do LinkedIn.